Lập trình sáng tạo (Scratch JR)
Lập trình sáng tạo (Scratch JR)
Giới thiệu lập trình Scratch JR
|
0
|
0
|
481
Chi phí: Liên hệ
Fa_9C38d6b79604
|
DOODLE - Nguệch Ngoạc Vẽ Cả Thế Giới
Chi phí: Liên hệ
72Ad56_b8938Ff2
|
Starters - SP01
Chi phí: Liên hệ
E419B_302d61C0F
|
Movers - SP02
Chi phí: Liên hệ
Ee48_aE571759b7
|

THÔNG TIN MỚI

Hướng dẫn đăng ký khóa học Hoctrondoi
Hướng dẫn đăng ký khóa học Hoctrondoi 1
Mỗi khoá học chỉ cần kích hoạt 1 lần duy nhất.
Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 20:23 |
|
Giáo dục: Học gì không thất nghiệp?
Giáo dục: Học gì không thất nghiệp? 1
Thay đổi về ngành nghề trong thời đại số
Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 20:55 |
|
Hướng dẫn phương thức thanh toán
Hướng dẫn phương thức thanh toán 1
Các cách thanh toán để đăng ký khóa học
Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 20:20 |
|
Giới thiệu Khóa học Trí tuệ Cảm xúc (EQ)
Giới thiệu Khóa học Trí tuệ Cảm xúc (EQ) 1
Khóa học Trí tuệ Cảm xúc (EQ) cho HS cấp 2
Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 16:53 |
|
Khai giảng Khóa học Lập trình Scratch JR
Khai giảng Khóa học Lập trình Scratch JR 1
Cùng tìm hiểu xem khóa học này có gì đặc biết nhé
Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 19:52 |
|

LỚP HỌC NỔI BẬT

Kỹ năng Tư duy phản biện
Kỹ năng Tư duy phản biện
Khóa học về Tư duy phản biện dành cho HSSV
|
0
|
0
|
483
Chi phí: Liên hệ
Fd26_a1cCcE5Fa4
|
Kỹ thuật TRIZ Sáng tạo
Kỹ thuật TRIZ Sáng tạo
Khóa học Kỹ thuật TRIZ dành cho HSSV
|
0
|
0
|
8
Chi phí: Liên hệ
96B_Cf58E1D07a0
|
Xây dựng Website Responsive với HTML5, CSS3
Chi phí: Liên hệ
91214dCd4_910aC
|
Kỹ năng bán hàng trên Tiktok & Youtube
Chi phí: Liên hệ
Bb0cE_4f4e6803D
|
Kỹ năng số: Giới thiệu về An ninh mạng
Kỹ năng số: Giới thiệu về An ninh mạng
Khóa học về An ninh mạng cho Toàn dân
|
0
|
0
|
509
Chi phí: Liên hệ
2108_1724c73Ec5
|
Sơ cứu 3 phút
Chi phí: Liên hệ
8eEf9620F_67E83
|
Yoga cơ bản
Chi phí: Liên hệ
E5AcAe21_b77902
|
Tuyển dụng Giáo Viên - Gia Sư online
Tuyển dụng Giáo Viên - Gia Sư online 1
Hợp tác giảng dạy khoá học đại trà
Trần Hồng Lụa | 14/05/2023 10:55 |
|
Tuyển dụng đại lý khóa học
Tuyển dụng đại lý khóa học 1
Hợp tác giảng viên, chuyên gia
Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 21:12 |
|