Lập trình sáng tạo (Scratch JR)
Lập trình sáng tạo (Scratch JR)
Giới thiệu lập trình Scratch JR
|
0
|
0
|
327
Chi phí: Liên hệ
Fa_9C38d6b79604
|
DOODLE - Nguệch Ngoạc Vẽ Cả Thế Giới
Chi phí: Liên hệ
72Ad56_b8938Ff2
|
Starters - SP01
Chi phí: Liên hệ
E419B_302d61C0F
|
Movers - SP02
Chi phí: Liên hệ
Ee48_aE571759b7
|

THÔNG TIN MỚI

 • Hướng dẫn đăng ký khóa học Hoctrondoi
  Hướng dẫn đăng ký khóa học Hoctrondoi 1
  Mỗi khoá học chỉ cần kích hoạt 1 lần duy nhất.
  Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 20:23 |
  |
  Giáo dục: Học gì không thất nghiệp?
  Giáo dục: Học gì không thất nghiệp? 1
  Thay đổi về ngành nghề trong thời đại số
  Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 20:55 |
  |
  Hướng dẫn phương thức thanh toán
  Hướng dẫn phương thức thanh toán 1
  Các cách thanh toán để đăng ký khóa học
  Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 20:20 |
  |
  Giới thiệu Khóa học Trí tuệ Cảm xúc (EQ)
  Giới thiệu Khóa học Trí tuệ Cảm xúc (EQ) 1
  Khóa học Trí tuệ Cảm xúc (EQ) cho HS cấp 2
  Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 16:53 |
  |
  Khai giảng Khóa học Lập trình Scratch JR
  Khai giảng Khóa học Lập trình Scratch JR 1
  Cùng tìm hiểu xem khóa học này có gì đặc biết nhé
  Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 19:52 |
  |

  LỚP HỌC NỔI BẬT

  Kỹ năng Tư duy phản biện
  Kỹ năng Tư duy phản biện
  Khóa học về Tư duy phản biện dành cho HSSV
  |
  0
  |
  0
  |
  308
  Chi phí: Liên hệ
  Fd26_a1cCcE5Fa4
  |
  Kỹ thuật TRIZ Sáng tạo
  Kỹ thuật TRIZ Sáng tạo
  Khóa học Kỹ thuật TRIZ dành cho HSSV
  |
  0
  |
  0
  |
  8
  Chi phí: Liên hệ
  96B_Cf58E1D07a0
  |
  Xây dựng Website Responsive với HTML5, CSS3
  Chi phí: Liên hệ
  91214dCd4_910aC
  |
  Kỹ năng bán hàng trên Tiktok & Youtube
  Chi phí: Liên hệ
  Bb0cE_4f4e6803D
  |
  Kỹ năng số: Giới thiệu về An ninh mạng
  Kỹ năng số: Giới thiệu về An ninh mạng
  Khóa học về An ninh mạng cho Toàn dân
  |
  0
  |
  0
  |
  334
  Chi phí: Liên hệ
  2108_1724c73Ec5
  |
  Sơ cứu 3 phút
  Chi phí: Liên hệ
  8eEf9620F_67E83
  |
  Yoga cơ bản
  Chi phí: Liên hệ
  E5AcAe21_b77902
  |
  Tuyển dụng Giáo Viên - Gia Sư online
  Tuyển dụng Giáo Viên - Gia Sư online 1
  Hợp tác giảng dạy khoá học đại trà
  Trần Hồng Lụa | 14/05/2023 10:55 |
  |
  Tuyển dụng đại lý khóa học
  Tuyển dụng đại lý khóa học 1
  Hợp tác giảng viên, chuyên gia
  Minh Khương EDUZ | 13/05/2023 21:12 |
  |